Documentació i Gestió Subvencions

Ajuts per a la eficiència i sostenibilitat

  La rehabilitació energètica és el conjunt d’accions que podem fer al nostre edifici per optimitzar l’energia que consumim, de manera que utilitzem la mínima necessària per al nostre benestar.

  Amb la rehabilitació energètica és com si abriguéssim el nostre edifici...       En aïllar-lo de l’exterior, aconseguim una temperatura estable a l’interior que ens demandarà menys calefacció a l’hivern i menys aire condicionat a l’estiu, fent la nostra llar més confortable i alhora, estalviant energia i despeses.

Amb una rehabilitació energètica aconseguim:

- Reduir la factura elèctrica ( menys consum energètic per tenir casa nostra ben climatitzada)

- Millorar el nostre confort (temperatura estable, menys sorolls)

- Produir menys CO2 i, per tant, contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.

- Augmentar el valor patrimonial i l’habitabilitat de casa nostra (millorar la nostra salut i qualitat de vida).

FONS NEXT GENERATION EU

-Programa 1: Ajuts a la rehabilitació dels Barris
-Programa 3: Ajuts a la rehabilitació de l'Edifici
-Programa 4: Ajuts a la rehabilitació de l'Habitatge
-Programa 5: Ajuts a l’elaboració del Llibre de l’Edifici i Projectes

BARCELONA CIUTAT

-Ajuts a la rehabilitació d’interiors d’habitatges per incorporar a la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona
-Ajuts a la rehabilitació per a substitució de finestres en zones tensionades acústicament
-Ajuts a la rehabilitació per a actuacions d'accessibilitat a Barcelona -Ajuts a la rehabilitació d'elements comuns d'edificis d'habitatges
-Ajuts per al foment de la protecció i millora del paisatge urbà (Actuacions de rehabilitació de parets mitgeres, cobertes verdes i altres)
-Ajuts per al foment de la protecció i millora del paisatge urbà (Actuacions d'obres d'interès patrimonial i restauració de comerços emblemàtics)
-Ajuts a la rehabilitació energètica

ÀREA METROPOLITANA BARCELONA

-Ajuts a la rehabilitació d’edificis i habitatges 2022-2026 Àrea Metropolitana de Barcelona #NextGeneration

CATALUNYA

-Ajuts per a la retirada d’amiant 2023
-Ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis (PREE5000) 2022-2023 #Next Generation.
-Ajuts a les energies renovables tèrmiques 2022-2023 #Next Generation
-Ajuts a l’autoconsum, bateries, i a sistemes tèrmics renovables en el sector residencial 2021 #Next Generation
-Ajuts per a infraestructures de recàrrega en edificis pel vehicle elèctric 2021- 2023 #Next Generation
-Ajuts per a projectes d’eficiència energètica i economia circular d’empreses turístiques 2023-2024 #NextGeneration
Td93ApvU

Per què
rehabilitar ara?

- Per assolir objectius particulars (rebaixar la meva factura energètica, guanyar confort i qualitat de vida, incrementar el valor patrimonial) i colꞏlectius (reducció d’emissions, millora de la salut del planeta).

- Perquè avui la rehabilitació energètica està finançada per Europa, i es pot fer a un cost molt assequible.  Demà ja no serà així.

- Per beneficiar-me de les deduccions fiscals previstes per incentivar la rehabilitació energètica.

Deduccions del 40% si la reducció de consum arriba al 30% i del 60% si la qualificació energètica assolida permet obtenir una etiqueta A o B.