Projectes

Revaloritza el teu habitatge
amb estudis de millora

PROJECTES RENOVACIÓ, REFORMA I REHABILITACIÓ

-Distribució
-Reformes i millores
-Instal·lacions
-Reforços estructurals
-Canvi d’us
-Sostenibilitat
-Interiorisme
-Mobiliari a mida
-Accessibilitat
-Conservació i manteniment

SALUBRITAT HABITATGES

-Benestar tèrmic
-Qualitat de l’aire i salubritat
-Materials sostenibles
-Confort acústic
-Il·luminació adequada a cada ús
-Eliminació d’amiant
-Qualitat de l’aigua
-Ergonomia, accessibilitat i mobilitat
-Estalvi en consum energètic
-Disminució de la demanda energètica
-Proteccions front el radó